/IspindebyggeriTaerskevaerk.png 

En verden af ispinde

 
Erland K Nielsen 1906-1999
Erland levede et langt slidsomt liv på et husmandssted på Gloslunde Strandvej midt ude i det flade stormflodsland. /IspindebyggeriHus.pngHan købte husmandsstedet i 1933 af forældrene, og her drev han landbrug sammen med sin hustru, Hertha. De fik ikke selv børn, men havde i en lang periode en bror og hans datter samt Herthas forældre boende. Det har krævet nøjsomhed og flid at leve af de 12 tønder land, der hørte til ejendommen.  Ud over jorden har der været køkkenhave, heste, grise, kalve, ænder, høns, der skulle passes.

Erland og Hertha skabte sig et godt og hyggeligt hjem, og i haven var der både lysthus, drivhus og åkandedam.  Se modellen af stedet!

Jorden blev solgt fra i 1974 – og frem til Erlands død i 1999 blev det så en gammel drøm om at blive snedker, der via ispindene blev realiseret.

Lidt om byggeriet

/IspindebyggeriKirke.pngErland havde gennem noget familie på Fyn en aftale med en ispindeproducent, så han aftog kasserede pinde.  Men familien hjalp naturligvis til med at skaffe pinde – både ved at spise is – men ikke mindst ved at samle pinde på stranden, som Hertha derefter vaskede og Erland sleb med sandpapir. Udover ispinde brugte han træ fra kasserede frugtkasser, plastic fra gødningssække mm.   Den største udgiftspost må have været limen – som i hvert fald har haft en god kvalitet, for modellerne er absolut holdbart bygget.
En del af modellerne viser bygninger som har eksisteret eller eksisterer endnu. Erland og Hertha var ikke meget uden for sognet, så der er tale om lokale bygninger. Det gælder f.eks. hans eget hjem, Herthas barndomshjem i Maulskov, de to kirker og stationen.  Man skal dog ikke tro, at der er tale om nøjagtige skalamodeller. Han har næppe haft mulighed for at måle bygninger op – men har i stedet søgt – med de forhåndenværende enkle midler – at få det til at ligne.
Nogle af maskinerne er givet bygget efter erindringen om de maskiner, han har arbejdet med: Det store tærskeværk med tilhørende mobil motor f.eks.
Andet er nok lavet efter billeder fra ugeblade kombineret med fantasi: F.eks. flyvemaskinen, skibet, slottet, fyrtårnet.
Endelig er der legetingene: dukkehuset og sparebøsserne og de små lykkebrønde – noget af det er tydeligvis lavet med salg for øje og rummer små finurligheder til glæde for børn og barnlige sjæle.
Ud over at sælge blev der også foræret ting væk, så det er slet ikke hele Erlands produktion, vi kan vise på udstillingen

Snart er alt fortid

Sidste år døde Hertha og hjemmet på Gloslunde Strandvej er ryddet og sat til salg.  Det er på mange måder en tidsalder, der er endegyldigt forbi:
For hvem ville i dag kunne ernære 6 mennesker på 12 tønder land?
Hvem ville i dag bruge 25 år af sit liv på at bygge modeller ud af kasserede materialer – og vel at mærke finde livsindhold, stolthed og glæde ved at gøre det.
Erlands pensionist-livsværk står nu i stalden i Gloslunde Præstegård - og ind til videre har det heldigvis fået lov til at blive stående der.
Det kan blive meget svært at finde bedre placering for tingene fylder og hvem har ellers pladsen? Og at gemme enkelte ting er ikke helt nok: det er også mængden af værker, der er vigtig:
Vidnesbyrdet om, at man med flid og kreativitet kan få rigtig meget ud af ganske lidt!