/1872stormflodMindhaven2.jpg

Mindehaven

Den 13. november 1872 opstod under en kraftig storm et helt ekstremt højvande. Vandet skyllede ind over de lave diger på Sydlolland og Sydfalster.

/1872stormflodMindestenNaer.pngI forhold til nogle af de naturkatastrofer, som vi læser om i aviserne, var det naturligvis ingenting, at der for eksempel skyllede en flodbølge på godt en meters højde hen over Lolland og forvandlede det gamle Rudbjerg til en ø.
Men faktisk kostede oversvømmelsen 26 mennesker livet i Gloslunde sogn. Man fandt 21 af ofrene – og de ligger alle begravet på Annekskirkegården i Gloslunde – lige over for den gamle præstegård.

Annekskirkegården er ved at blive nedlagt som kirkegård og vil gradvist blive omdannet til en mindehave for stormflodsofrene. Stormflodsofrene fik aldrig en gravsten – det har de fået nu..
Der er tale om en stor sten, spaltet i to af frosten. På den flade sten har kunstneren Thomas Kadziola håndhugget navnene på de begravede stormflodsofre, således som de omtales i kirkebogen.