Hvad kan du ellers se -nu du er her! 

 
1. Du har selvfølgelig allerede beundret den smukke 4-længede  1700-tals præstegård.

2. Gloslunde Kirke: senromansk murstenskirke. Smuk østgavl med  fint, kunstfærdigt murværk. Besøg klokkehuset, der er blandt de ældste stadigt fungerende træbygninger i Danmark. Man bør gå ind i klokkehuset og beundre det næsten 600 år gamle tømmerværk. Klokkehusene er et vidnesbyrd om den kulturelle forbindelse tværs over Østersøen . Bemærk også den fine, frilagte, middelalderlige kirkemur -herunder portalen mod vest.
 
3. Kører man stik mod nord ad Baadesgårdsvej, passerer man forbi den lille, smukke herregård, Baadesgård og ender oppe ved:
 
4. Græshave Kirke, der er et endnu smukkere eksempel  på en fint muret senromansk kirke. Også her er østgavlen værd at fremhæve. Her kan man også finde et ansigt indmuret. Altertavlen er en smukt restaureret katekismus-tavle fra reformationstiden. Orglet er bygget af en lokal proprietær (der dog havde en orgelbyggeruddannelse bag sig) hjemme i Krogsgaards spisestue!
 
/Kort.jpg
5. Kører man mod øst og drejer mod Rødby, passerer man Hoby, hvor Nationalmuseet har udgravet en stor jernalderlandsby.

6. Lidt længere fremme står en sten til minde om "Hobyfundet", et enestående gravfund fra omkring år 0. Fine informationstavler fortæller om fundet, der i øvrigt kan beundres på Nationalmuseet.

7. Videre mod øst kommer man til Hobyskov, en lav banke, hvori der graves grus. Det giver smukke søer med et rigt fugleliv.

8. Fortsætter man, kan man tydeligt se, hvordan man pludselig kører ned på bunden af den tørlagt Rødby Fjord. Der, ved den gamle strandkant, går en markvej stik mod nord: Det er et af de utallige diger, som før den endelige udtørring i 1927, blev bygget for at vinde ny landbrugsjord.
 
9. Kører man videre ad den snorlige vej hen over den gamle fjordbund kommer man til Mindelunden . Den er anlagt i forbindelse med udtørringen af fjorden 1927. Der står en stor minde-sten med digt af postmesteren i Rødby- og en række sten til minde om betydningsfulde mænd.

10. I stedet for at køre ud til Hobyskov kan man dreje til højre ned mod Kramnitse. Lige når man har passeret Glukse (ved den lille rasteplads), fornemmer man tydeligt den gamle strandkant, og at man nu kører ned på fjordbunden.

11. Vejen går hen over Lilleholm. Her lå en gård, der blev skyllet bort af Stormfloden 1872. Alle gårdens beboere druknede.
 
12. Så kommer man ned til det store Havdige, bygget 1874-77 af 6-700 mand - med skovl og trillebør! Der ser man også den store pumpestation . Det er ikke den pumpestation, der i 1927 tørlagde Rødby Fjord endeligt. Den nuværende pumpestation fra 1966 formår -også takket være udbygning af kanalsystemet - at holde hele fjordbunden tør året rundt og brugbar til dyrkning. Og husk på, at det ikke bare er fjordvandet, der skal væk. Vand fra et stort opland ender også i Rødby Fjords kanaler.

13. Lidt længere fremme ligger den lille idylliske Kramnitse Havn, der hvor fjorden i sin sidste levetid havde sit udløb.

14. Fortsætter man lige ud gennem sommerhusområdet (og undlader at dreje til venstre mod Rødby) ender man ude ved Tjørnebjerggård, der ligger på en  knold, hvorfra man har fin udsigt ud over fjorden og et stort naturgenopretningsprojekt, hvor en del af den gamle fjord er genskabt. Området myldrer med vandfugle, men er også groet utrolig hurtigt  til. 

15. Lige foran gården mod øst, kan man ane en sænkning i fjordbunden (tydelig, hvis man går ned ad markvejen mod øst). Det er den ældste indsejling til Rødby Fjord - og her har man fundet en pælespærring fra den urolige vendertid omkring 1150. Den har formodentlig skullet beskytte baglandet mod indtrængende fjender. 
 
16. Kører man mod vest fra Gloslunde kirke, kommer man op til Dannemare. Ved den laaaaange Bygade ligger på højre hånd det gamle Plejehjem - lidt forsømt, men egentlig en meget smuk bygning. Lidt længere fremme Brugsen og det fine gamle Forsamlingshus, som stadig lever i bedste velgående, med dilettant og egen forpagter.

17. Videre mod vest kan man dreje op til Tillitse Kirke, også en senromansk murstenskirke. På kirkegården står en kristen runesten (bemærk korset) fra tidlig middelalder. Stenen rummer pudsigt nok også et hedensk beskyttelsesvers. Kirken rummer en meget smuk altertavle skåret af Jørgen Ringnis og dateret 1642.