/1872stormflodUdstillingen.jpg

Udstillingen

I et lokale til venstre for porten ind til præstegården er der indrettet en lille permanent udstilling, der fortæller historien om Stormfloden set med sydvestlollandske øjne.
/StormflodsUdstillingenPano.jpg
Lokalt var stormfloden en voldsom begivenhed, der udover menneskeliv kostede utallige husdyr livet, mange ødelagte huse, forurenede brønde osv. Og det var de socialt udsatte, der kom til at betale den højeste pris.
Begivenheden satte sig dybe spor i bevidstheden - og den blev fulgt op af nogle store praktiske projekter af afgørende betyd-ning for lokalområdet: Først bygningen af det store havdige - og siden udtørringen af Rødby Fjord.

Udstillingen prøver med plancher, billeder og genstande af lokal oprindelse at fortælle hele denne historie. Endelig kan man se en filmstump fra det store egnsspil om stormfloden, som i 1995 blev opført i Kramnitse. Her søgte man at genskabe et tidsbillede og vise både gruen og katastrofens lykkelige følger
 
 
 
.
.